Projekty

Velká válka

V roce 2014 si připomeneme významné výročí – 100 let od vypuknutí první světové války. Tento konflikt měl klíčový význam pro naše země, protože na jeho konci se zrodilo samostatné Československo.
Při příležitosti tak významného jubilea se ke spolupráci sešlo 9 významných paměťových institucí – Technické muzeum v Brně, Národní technické muzeum, Vojenský historický ústav Praha, Muzeum města Brna, Moravské zemské muzeum, státní zámek Konopiště, Poštovní muzeum, Moravská galerie a Národní muzeum. Vznikl tak unikátní projekt nazvaný Velká válka. V jeho rámci budou na objektech zúčastněných institucí probíhat výstavy, semináře a další doprovodné akce.
Historie první světové války bývá v dnešní době neoprávněně přehlížena.Přitom to byla právě válka našich pradědečků, v níž se zrodilo moderní válečnictví. Do tohoto velkého světového konfliktu bylo zapojeno velké množství našich předků, kteří bojovali na obou válčících stranách. Do nového století se přitom naši předkové dívali se značným optimismem. Přineslo nové vynálezy, které měly posloužit celému lidstvu: rychlejší a větší lodě, automobily se spalovacími motory i úžasné létající stroje. Všechny novinky techniky měly ale záhy posloužit válečné mašinérii.
Velká válka
Legie 100
Projekt LEGIE 100 je soubor aktivit Československé obce legionářské a přidružených partnerů, jehož cílem je oslavit boj statisíce československých legionářů v první světové válce za samostatný československý stát a navrátit do české veřejnosti legionářské tradice, na jejichž základě stavěl i odboj druhoválečný. Projekt LEGIE 100 bude zahájen v letošním roce a potrvá do roku 2020, kdy bude připomínáno 100. výročí návratu posledního legionáře z ruského Vladivostoku zpět do vlasti. V rámci projektu budou pořádány výstavy, přednášky, dětské dny, bojové ukázky či vydávány paměti legionářů a další popularizační i odborné publikace. Nejvýraznější částí projektu je Legiovlak, věrná rekonstrukce vojenského ešelonu, se kterým čs. legionáři bojovali na Transsibiřské magistrále a s nímž se přepravili do přístavu Vladivostok, odkud byli lodními transporty přepravováni kolem světa do osvobozené vlasti. Tento vlak bude od roku 2015 projíždět Českou republikou a v závěru projektu i Slovensko, kde bude především mládeži prezentovat historii a význam čs. legií.
LEGIE 100