O portálu

Proč portál vznikl a čemu slouží?

Portál vznikl na základě Koncepce připomenutí výročí první světové války, přijaté Vládou České republiky usnesením č. 253 z 16. dubna 2014, aby jako ústřední kalendář akcí a informační rozcestník přinášel veřejnosti z jednoho místa aktuální informace o dění souvisejícím se 100. výročím první světové války.

Pořadatelům připomínkových akcí z řad orgánů státní správy, samosprávy i subjektů nestátní sféry umožňuje po registraci vkládat a spravovat své vlastní pořádané akce. Pro státem zřizované organizace je zveřejnění připomínkových akcí týkajících 100. výročí první světové války prostřednictvím portálu závazné. Pověřená mezirezortní komise tak získá přehled o množství a charakteru organizací zapojených do celostátní připomínky a data z portálu využije ke svým jednáním.

 

Jak v něm vyhledávat?

Akce vložené do portálu se zobrazují v mapě prostřednictvím barevného piktogramu, který označuje druh akce a projekt, k němuž se akce hlásí.

Výsledky vyhledávání vpravo od mapy se řadí chronologicky a podle nastavených vyhledávacích kritérií.

Portál umožňuje kombinované vyhledávání v zadaných akcích pomocí :

 • piktogramu
  zapnutím/vypnutím piktogramů, které symbolizují charakter akce, nad horním okrajem mapy se zobrazí/skryjí požadované akce,
  při prvním načtení se zobrazí všechny zadané druhy akcí 
 • data
  nastavením časového rozsahu v příslušných polích pod spodním okrajem mapy,
  při prvním načtení se zobrazí pouze akce v konané v příštích 90 dnech,
 • místa
  výběrem státu, kraje, okresu v příslušném poli pod spodním okrajem mapy, přičemž podle krajů a okresů lze vyhledávat jen v rámci České republiky,
  při prvním načtení se zobrazí akce pořádané v České republice,
 • druhu akce
  označením položek v příslušném poli pod spodním okrajem mapy; umožňuje detailnější třídění, je-li například akce díky doprovodnému programu označena kombinovanou charakteristikou,   
  při prvním načtení se zobrazí všechny druhy akcí
 • projektu
  výběrem názvu projektu v příslušném poli pod spodním okrajem mapy se vyhledají jen akce zařazené a schválené do příslušného projektu,
  zařazení do projektu určuje barevný podklad piktogramu v mapě:
  • projekt Legie 100 – červený
  • projekt Velká válka – zelený
  • akce nezařazené – modrý

  při prvním načtení se zobrazí všechny akce

 • pořadatele
  výběrem pořadatele v příslušném poli pod spodním okrajem mapy se vyhledají jen akce pořádané či spolupořádané dotyčným subjektem,
  při prvním načtení se zobrazí akce všech pořadatelů

 

Potřebujete poradit?

Dotazy k provozu portálu můžete posílat administrátorovi na adresu  vetterf@army.cz.