Informační zdroje

Rubriku tvoří výběr badatelsky užitečných odkazů na volně přístupné elektronické informační zdroje. Soupis hodláme neustále doplňovat, a proto administrace uvítá vhodné náměty.

Pátráme po účastnících první světové války
Následující účelově vybrané odkazy Vám poskytnou cenné základní informace do začátků Vašeho bádání:

Centrální evidence válečných hrobů
On-line databáze spravovaná Odborem pro válečné veterány MO ČR prezentuje informace o válečných hrobech a o osobách v nich pohřbených, nebo osobách připomenutých na pietních místech.

Databáze legionářů
On-line databáze vytvořená Vojenským historickým archivem z podkladů spravovaných bývalou Kanceláří legií. Excerpované údaje pocházejí zejména z tzv. poslužných spisů a z legionářských kartoték.
      
Databáze padlých a zemřelých – Památník čs. legií Čestná vzpomínka
On-line databáze padlých a zemřelých legionářů vytvořená spolkem Památník Čestná vzpomínka na základě legionářských plukovních kronik a dalších literárních podkladů.

Digitalizované seznamy padlých, zemřelých, nezvěstných, raněných a zajatých vojáků rakousko-uherské armády v první světové válce
Stať věnovaná on-line veřejně dostupným tištěným pramenům digitalizovaným Vojenským historickým ústavem Praha a Národní knihovnou ČR. Obsahuje odkazy na jednotlivé tituly, uvádí jejich popis a radí, jak v nich vyhledávat.

The Disposition of the Austro-Hungarian Army 1914-1918
Přehledně strukturované tabulky bojového rozčlenění útvarů rakousko-uherské armády v letech 1914-1918 zpracované podle meziválečného rakouského díla Österreich-Ungarns letzter Krieg. Z uvedených údajů lze rekonstruovat podřízenost jednotlivých vojskových těles během války.

Kde bojoval můj pradědeček?
On-line aplikace díky níž lze zjistit, k jakým vojenským jednotkám se podle zásad doplňování rakousko-uherské armády odváděli muži domovsky příslušní do obcí nynější České a Slovenské republiky. Výsledky pomohou vymezit množinu vojskových těles, v jejichž řadách mohl voják pravděpodobně bojovat v průběhu války.

Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914-1918
Obsáhlá patnáctisvazková syntéza zabývající účastí rakousko-uherské armády v první světové válce. Početné mapy, plány a skici bojových operací jsou neocenitelnou pomůckou ke zjištění míst bojového působení vojskových těles. Na webu je dostupný také anglický překlad  

Polegli w pierwszej wojnie światowej
On-line registr vojenských osob padlých v první světové válce a pochovaných na území dnešního Polska.

Digitální knihovny
Všechny uvedené digitální knihovny obsahují jak periodika, tak monografie s tematikou první světové války a umožňují v nich fulltextové vyhledávání. 

ALEX - Historische Rechts- und Gesetzestexte Online

ANNO - AustriaN Newspapers Online

Die digitale Landesbibliothek Oberösterreich

Digitální knihovna Moravské zemské knihovny

Digitální knihovna Národní knihovny ČR

Databáze

Centrální evidence válečných hrobů
On-line databáze spravovaná Odborem pro válečné veterány MO ČR prezentuje informace o válečných hrobech a o osobách v nich pohřbených, nebo osobách připomenutých na pietních místech.

Databáze legionářů
On-line databáze vytvořená Vojenským historickým archivem z podkladů spravovaných bývalou Kanceláří legií. Excerpované údaje pocházejí zejména z tzv. poslužných spisů a z legionářských kartoték.

Databáza vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny
Databáze vojenských hřbitovů na Východním Slovensku spravovaná Klubem vojenskej histórie Beskydy.

Databáze padlých a zemřelých – Památník čs. legií Čestná vzpomínka
On-line databáze padlých a zemřelých legionářů vytvořená spolkem Památník Čestná vzpomínka na základě legionářských plukovních kronik a dalších literárních podkladů.

Polegli w pierwszej wojnie światowej
On-line registr vojenských osob padlých v první světové válce a pochovaných na území dnešního Polska.

Digitální sbírky a galerie

Bildarchiv Austria
Platforma Rakouské národní knihovny obsahuje například digitalizovanou sbírku fotoalb c. a k. Válečného tiskového stanu (K. u. k. Kriegspressequartier).

Europeana 1914-1918 – untold stories & official histories of WW1
Portál evropského projektu zaměřeného na digitalizaci a zveřejňování dědictví první světové války.   

Mapové sbírky a portály

Generální mapa Střední Evropy (1:200 000)
Soubor digitalizovaných mapových listů zpracovaných na podkladě rakousko-uherského III. vojenského mapování, vydaných kolem roku 1910.  

MAPSTER - Mapy archiwalne Polski i Europy Środkowej
Obsáhlá kolekce digitalizovaných map oblasti Střední Evropy, zejména dnešního Polska.

Tematické webové stránky

Austro-Hungarian Land Forces 1848-1918
Stránky věnované dějinám rakouské, později rakousko-uherské armády.

Klub přátel pplk. Karla Vašátky
Stránky zaměřené na dějiny čs. legií. Mimo jiné poskytují ke stažení volně přístupnou legionářskou literaturu.

Österreich-Ungarns bewaffnete Macht 1900-1914
Stránky věnované organizaci rakousko-uherské armády.

Portál Velká válka
Portál Velká válka je provozován sdružením Signum belli 1914 a jeho cílem je shromažďovat informace první světové válce s důrazem na účast obyvatel českých zemí a Slovenska v ní.

Historická kalendária

Den pod dni
Události z dějin československých legií v kompilaci z meziválečných československých kalendárií.

WW1 Timeline - a detailed timeline of the Great War  
Podrobné historické kalendárium věnované dění let 1914-1918.